Noteikumi

Adresātvalsts: Latvija-RīgaNoteikumi

Pirkuma noteikumi
1.PĀRDEVĒJS
1.1.Pārdevējs apņemas piegādāt preci tai pašā dienā adresātam RĪGĀ un citur LATVIJAS TERITORIJĀ, ja pasūtījums veikts darba dienā no
8.00 līdz 12.00 (pēc Latvijas laika).
1.2.Pārdevējs apņemas piegādāt preci citā, klientam vēlamajā dienā adresātam RĪGĀ un citur LATVIJAS TERITORIJĀ, ja pasūtījums veikts darba dienā no
8.00 līdz 17.00 (pēc Latvijas laika).
Piezīme: Gadījumos kad pasūtījums veikts vakarā, naktī, sestdienās, svētdienās un svētku dienā, piegāde notiek pirmajā darba dienā, iepriekš to saskaņojot ar ziedu saņēmēju.
1.3. Pārdevējs apņemas piegādāt preci 2 (divu) darba dienu laikā adresātam PASAULĒ (uz valstīm, kas uzrādītas pirmajā lapā).
Piezīme: Ja Jums ir nepieciešamība nosūtīt ziedus ātrāk kā divu darba dienu laikā, tad zvaniet mums.
1.4. Pārdevējs izpilda tikai tos pasūtījumus, kam ir apstiprināta apmaksa. Pēc apstiprināta maksājuma Pircējs nevar mainīt vai atteikt pasūtījumu un iemaksāto summu atgūt.
 

2. PIRCĒJS
2.1. Pircējs apņemas:
2.1.1. Samaksāt par preci:
- ar maksājumu karti caur internetu,
- ar pārskaitījumu.
2.1.2. Maksāšanas procesā neveikt prettiesiskas darbības.
2.2. Pircējs ir atbildīgs par informāciju, kuru sniedz izvietojot savu pasūtījumu. Ja adresāta detaļas (vārds, uzvārds, kontakttālrunis) un piegādes adrese ievadītas nepareizi, tad pārdevējs nevar garantēt pasūtījuma piegādi adresātam.


3. DATU AIZSARDZĪBA. KONFIDENCIALITĀTE.
3.1. Pārdevējs uzņemas neizpaust trešajam personām, pret kurām tam nav likuma izpaust, datus par personām, kas pasūta, vai kurus apdāvina. Datu kustību un drošību nodrošina FDI-Latvia. Sistēma pilnībā atbilst starptautisko maksājumu organizāciju VISA un MasterCard prasībām un specifikācijām, un ir sertificēta abās minētajās organizācijās.
3.2. Pārdevējs saņem un patur tikai to informāciju, kas nepieciešama servisa izpildei.


Piegādes noteikumi

1.1. Pārdevējs pasūtījumu piegādās norādītā laika robežās. Piegādes laiks norādīts pie Pirkuma noteikumi.
1.2.Pārdevējam ir tiesības atkāpties no augstāk minētajiem piegādes laikiem:
-ja abas puses vienojas par citu piegādes laiku,
-ja norādītā piegādes adrese un kontakttālrunis ir kļūdaini,
-ja adresāts neatrodas norādītajā adresē, nav sazvanāms, vai arī pats ir noteicis citu saņemšanas laiku.

 

Preces kvalitātes noteikumi
1.1. Izdarītais pasūtījums uzskatāms par vienošanos starp Pircēju un Pārdevēju.
1.2. Pārdevējs garantē augstu preces kvalitāti un atbilstību izvēlētajam paraugam mājas lapas katalogā.
1.3. Piedāvājums izstrādājumiem derīgs pieejamās produkcijas robežās. Kad produkcija konkrētajā sezonā nav pieejama, Pārdevējs rezervē tiesības piegādāt līdzvērtīga izmēra un kvalitātes izstrādājumu.
Nekādas cita veida kompensācijas nav paredzētas.
1.4. Saņēmējam ir tiesības preces saņemšanas brīdī konstatēt acīmredzamus preces kvalitātes defektus, kontaktēties ar floristu, kurš ir piegādājis ziedus un izteikt savas pretenzijas.

Ja neatbilstība vai bojājumi tiek konstatēti vēlāk, pretenzijas netiek pieņemtas.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Visus strīdus un nesaskaņas, kuras varētu rasties pasūtījuma izpildes laikā, vai saistībā ar to, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tad tad tas tiks izšķirts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.Valūta: 

Meklēt

Pirkumu grozs


2021-08-01 10:15:21 - : /var/www/teleflora/public/content/cal/cache_ziedupiegade_lv_a0.txt
2021-08-01 10:15:21 - : /var/www/teleflora/public/content/cal/cache_ziedupiegade_lv_a0.txt
2021-08-01 10:15:21 - : /var/www/teleflora/public/content/cal/cache_ziedupiegade_lv_a0.txt

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)