Klientu serviss >>> Piegādes noteikumi

Adresātvalsts: Latvija-RīgaPiegādes noteikumi

Piegādes noteikumi.

1. Pārdevējs pasūtījumu piegādās norādītā laika robežās. Piegādes laiks norādīts pie Pirkuma noteikumi.

2. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no augstāk minētajiem piegādes laikiem:
-ja abas puses vienojas par citu piegādes laiku,
-ja norādītā piegādes adrese un kontakttālrunis ir kļūdaini,
-ja adresāts neatrodas norādītajā adresē, nav sazvanāms, vai arī pats ir noteicis citu saņemšanas laiku.
 

Preces kvalitātes noteikumi.

1. Izdarītais pasūtījums uzskatāms par vienošanos starp Pircēju un Pārdevēju.
2. Pārdevējs garantē augstu preces kvalitāti un atbilstību izvēlētajam paraugam mājas lapas katalogā.
3. Piedāvājums izstrādājumiem derīgs pieejamās produkcijas robežās. Kad produkcija konkrētajā sezonā nav pieejama, Pārdevējs rezervē tiesības piegādāt līdzvērtīga izmēra un
kvalitātes izstrādājumu.

Nekādas cita veida kompensācijas nav paredzētas.
4. Saņēmējam ir tiesības preces saņemšanas brīdī konstatēt acīmredzamus preces kvalitātes defektus, kontaktēties ar floristu, kurš ir piegādājis ziedus un izteikt savas pretenzijas.

Ja neatbilstība vai bojājumi tiek konstatēti vēlāk, pretenzijas netiek pieņemtas.
 

Strīdu izšķiršanas kārtība.

Visus strīdus un nesaskaņas, kuras varētu rasties pasūtījuma izpildes laikā, vai saistībā ar to, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tad tad tas tiks izšķirts atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

 

Piegādes cenas.
Maksa par piegādi un servisu visās trīs Baltijas valstīs : Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiek noteikta vienāda 7.70 LVL neatkarīgi no adreses un attāluma, kur veicama ziedu piegāde.
Ja Jūs izdarāt pasūtījumu un vēlaties ziedus izņemt personiski pēc mūsu norādītās adreses, tad šāda iespēja tiek dota pasūtījumiem Latvijā, iepriekš sazinoties ar mums. Šādā gadījumā piegādes maksas vietā tiek palielināta ziedu pasūtījuma vērtība attiecīgi par 7.70 LVL (ja norēķinājāties ar maksājumu karti) vai arī (ja maksājat caur internetbanku pamatojoties uz rēķinu) maksa par piegādi netiek iekasēta vispār.
Maksu par piegādi un servisu uz pārējām valstīm nosaka katra valsts atsevišķi (sākot no 7.00 LVL līdz 13.00 LVL), un tā tiek automātiski reģistrēta pie konkrētā pasūtījuma veikšanas uz Jūs interesējošo valsti.
Ja Jums ir radušies citi jautājumu saistībā ar piegādi un tās nosacījumiem, zvaniet +371 67322425.
 
 

Valūta: 

Meklēt

Pirkumu grozs


2020-07-06 13:56:12 - : /var/www/teleflora/public/content/cal/cache_ziedupiegade_lv_54.txt
2020-07-06 13:56:12 - : /var/www/teleflora/public/content/cal/cache_ziedupiegade_lv_54.txt
2020-07-06 13:56:13 - : /var/www/teleflora/public/content/cal/cache_ziedupiegade_lv_54.txt

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (28)